Pizza-Poutine + 1 Pepsi

Ingredients:

Pizza 8"

Poutine

1 Pepsi 

Pizza-Poutine + 1 Pepsi

$15.99